30god-pz

Total Beach_Access

Izbor jezika
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Pretraga sajta

Nakon tri godine, crnogorske plaže sa plavom zastavicom ponovo su bile predmet medjunarodne kontrole ispunjenosti kriterijuma. Tokom tri dana (25-27. jula 2012. godine), plaže je obišao Finn Bolding Thompsen, izvršni direktor Fondacije za ekološku edukaciju (FEE).

Kontrola je obavljena na 14, od ukupno 19 plaža sa plavim zastavicama i generalni utisak je vrlo dobar. Dobijene su pohvale za visok stepen uredjenosti i organizacije kupališta, čistoću toaleta i spasilačku službu. Uočeni su i manji propusti u ispunjenosti kriterijuma na pojedinim kupalištima. Date su i preporuke kako da se unaprijedi ispunjenost kriterijuma kampanje Plava zastavica koji se odnose na pristup lica sa posebnim potrebama i recikliranje otpada na plažama.

Tokom kontrole, nezvanično je obavljen i pregled marine Porto Montenegro, koja je trenutno u pilot fazi kampanje. Date su i sugestije koje će olakšati dobijanje Plave zastavice u narednom periodu.

Finn Bolding Thompsen je podržao nastojanja NVO "EKOM", Nacionalne komisije za plavu zastavicu i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom da se i u narednom periodu prednost da kvalitetu a ne kvantitetu.

Posjeta izvršnog direktora FEE je izazvala pažnju medija, pa su uslijedila gostovanja na jutarnjem programu TV Vijesti, te programima Radio Crne Gore, Radio Tivtra, Radio Budve i Radio Kotora.

međunarodna bf kontrola međunarodna bf kontrola međunarodna bf kontrola

Ovdje možete preuzeti i preslušati radio emisije:

Prvi dan kontrole plaža - Radio Tivat (mp3 6.9MB)

Drugi dan kontrole plaža - Radio Crne Gore (mp3 7.2MB)