Program “Plava zastavica” sprovodi se u Crnoj Gori od 2003. godine, kada je NVO "EKOM" postala član Fondacije za ekološku edukaciju (FEE) i time stekla pravo da bude nacionalni operater Plave zastavice u našoj zemlji. Tako je Crna Gora postala član porodice preko 45 zemalja koje sprovode ovu prestižnu kampanju, koja ove godine slavi 20 godina postojanja.

Pored finansijske i organizacione podrške Javnog preduzeća za upravljanje Morskim dobrom, program Plava zastavica u Crnoj Gori podržavaju i Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine RCG, Turistička organizacija Crne Gore, Crveni krst Crne Gore, primorske opštine i lokalne ekološke nevladine organizacije, što je, pored velikog interesovanja korisnika plaža, i razlog za sve veću popularnost ovog međunarodnog priznanja za visoke ekološke, bezbjedonosne i uslužne standarde na plažama.

Uspjeh programa „Plava zastavica” vidi se i po tome da je broj plavih zastavica u Crnoj Gori stalno u porastu: 6 u 2004., 10 u 2005., 15 u 2006. i na kraju 20 u 2007. godini.
Sve do sada sprovedene medjunarodne i domaće kontrole su pokazale da je ispunjenost 27 kriterijuma kampanje na kupalištima Crne Gore na visokom nivou. Inače, plave zastavice se dodjeljuju samo za jednu sezonu, a dodjela za narednu godine zavisi od rezultata rada kupališta tokom sezone.

Plavu zastavicu je u 2007. godini dobilo 2579 plaža i 631 marina u 31 zemlji Sjeverne hemisfere.
Medjunarodni žiri kampanje je krajem aprila mjeseca potvrdio predlog Nacionalne komisije i na osnovu podnijetih prijava dodjelio 20 plavih zastavica Crnoj Gori.
Od 05. juna one će se vijoriti na slijedećim kupalištima: Club Hotel Rivijera“, Njivice, „Yachting Club“, Herceg Novi; „Porto Žanjic“ i „Cuba Libre“, Žanjice; „Stevuzo“, uvala Dobreč (opština Herceg Novi), „Kalardovo“ i „Plavi Horizonti“ (opština Tivat), „Blue Beach“, „S and I beach life“ i „Escallera“, Jaz; „Mogren I“, Budva; „Tanga Beach“, Zavala; „Sveti Toma“ i „Queen of Montenegro“, Bečići; „Hotel Maestral“, Pržno (opština Budva); „Paradizo“, Utjeha (opština Bar) i „Miami“, „Tony Grill“, „Safari“ i „Tropicana“ na Velikoj plaži (opština Ulcinj).
U pilot fazi ove godine su kupališta „Big Blue“, Arza, „Centar“, Sutomore i „Kopakabana“ na Velikoj ulcinjskoj plaži.

NVO „EKOM” očekuje uspješan rad kupališta koje su dobile ovo eko-obilježje u 2007. godini tako što će svi aspekti kampanje (ekološko obrazovanje i informisanje, kvalitet vode, ekološko upravljanje te sigurnost i usluge) biti ispunjeni na visokom nivou, te da će se to i dokazati prilikom kontrola ispunjenosti kriterijuma kampanje na plažama tokom ovog ljeta.

Sigurni smo, da će i sve nominovane plaže za „Wild Beauty Award” ove godine, kao i prošle, biti iz programa Plava zastavica i da će najbolja sasvim zasluženo dobiti ovaj „crnogorski turistički oskar” kao što je to bio slučaj sa kupalištem „Miami” na Velikoj ulcinjskoj plaži u 2006. godini.